แวนโกคืออะไร?

แวนโกเป็นตัวกลางในการบริการเชื่อมต่อระหว่างผู้โดยสารที่ต้องการรถตู้พร้อมคนขับในท้องถิ่น ผ่านระบบจองออนไลน์ที่มีความปลอดภัย


พื่นที่ที่ให้บริการ

คนขับสามารถไปรับคุณที่ใดก็ได้ในตัวเมืองเชียงใหม่ คุณสามารถไปเที่ยวได้ทั่วภาคเหนือเพียงบอกสถานที่แก่คนขับรถ ในขณะนี้เราให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือเป็นที่แรก ในอนาคตเราพยามจะขยายการบริการออกไปในจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย

จะจองบริการได้อย่างไร?

กรอกข้อมูลลงในฟร์อมบนเว็บไซต์เพื่อบอกถึงความต้องการของคุณ จำนวนรถตู้ จำนวนวัน และสถานที่นัดพบในตัวเมืองเชียงใหม่ และรายละเอียดเพิ่มเติมที่อาจมี หรือแผนการท่องเที่ยวอย่างคร่าว และสุดท้ายจะต้องกรอกรายละเอียดบัตรเครดิตที่ถูกต้อง ซึ่งบัตรของคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินจนกว่าจะถึง 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

ในครั้งแรกคุณจะต้องสร้างบัญชีก่อนโดยการกรอกอีเมลและรหัสผ่านเพื่อสร้างบัญชีหรือสามารถเข้าสู่ระบบผ่านทาง facebook ก็ได้ นี่เป็นขั้นตอนที่เราจะสามารถที่จะอัพเดทสถานะของการจองของคุณ


มีบริการรับส่งที่สนามบินหรือไม่

การเดินทางจากสนามบินนั้นมีวิธีหลากหลายช่องทาง แต่หากคุณต้องการรถตู้สำหรับรับส่งที่สนามบินคุณจะต้องจองรถตู้เหมือนกับการจองปรกติ เนื่องจากคนขับรถต้องจัดสรรเวลาให้กับการบริการ จึงไม่สามารถรับงานที่อื่นได้

หากอยากให้ไปส่งที่ต่างจังหวัดเที่ยวเดียวจะคิดค่าบริการอย่างไร

เนื่องจากเราเริ่มบริการจากเชียงใหม่เป็นหลักดังนั้นจะคิดค่าบริการเหมือนกับการจอง 1 วัน หักผ่านบัตรเครดิต และจ่ายเป็นเงินสดสำหรับค่าน้ำมันให้คนขับรถตู้ทั้งขาไปและกลับ โดยเมื่อถึงที่หมายแล้วคนขับจะเติมน้ำมันที่ปั้ม ค่าน้ำมันที่ได้จะคูณสองเพื่อเป็นค่าน้ำมันขากลับสำหรับคนขับรถ


หลังจากจองผ่านระบบแล้วจะเป็นอย่างไร

เมื่อคุณจองแล้วระบบจะส่งอีเมลยืนยันการจองของคุณ และจะเปิดการค้นหาคนขับที่ว่างและพร้อมให้บริการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความต้องการของคนขับรถตู้ด้วย อาจใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือเป็นวัน เมื่อคนขับตอบรับการให้บริการแล้ว ระบบจะอัพเดทข้อมูลรายละเอียดของคนขับให้คุณทราบทั้งทางเว็บไซต์และอีเมล

ก่อนถึงวันเวลาที่นัดพบ 48 ชั่วโมง ระบบจะอีเมลแจ้งเตือนเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆอีกครั้ง เพื่อเชคความแน่ใจและแจ้งว่าเราจะทำการเรียกเก็บเงินเร็วๆนี้

เมื่อถึงวันก่อนออกเดินทาง 1 วันระบบจะทำการตัดเงินจากบัตรเครดิตที่คุณได้ให้ไว้ เมื่อการชำระเงินเสร็จสิ้นเรียบร้อยระบบจะทำการยืนยันการชำระเงินผ่านทางอีเมลอีกครั้ง หากไม่สามารถทำการเรียกเก็บเงินได้เราจะทำการติดต่อคุณเพื่อให้มีการชำระเงินผ่านช่องทางอื่น โปรดเข้าใจว่าการเดินทางของคุณจะไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าเราจะได้รับการชำระเงิน

คุณสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะต่างๆได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลา โดยเข้าสู่ระบบและเข้าไปดูในส่วนของ การจองของฉัน

เมื่อไหร่ที่ต้องจ่ายเงิน

ระบบของเราจะทำตัดเงินอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตก่อนวันเวลาเดินทาง 24 ชั่วโมง สำหรับค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโอที ค่าทิป ค่าที่พักค้างคืนนอกสถานที่ ค่าเข้าชมสถานที่ ฯลฯ จ่ายเป็นเงินสดโดยตรงให้กับคนขับ

จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีคนขับรถตอบรับการจองของฉัน

เราจะพยามอย่างที่สุดเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น หากไม่มีคนขับรับการจองของคุณเราจะแจ้งให้คุณทราบและยกเลิกการจองของคุณ และคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงิน


สามารถยกเลิกได้ไหม?

คุณสามารถยกเลิกได้ก่นอที่เราจะทำการตัดบัตรเครดิตของคุณ คือเมื่อ 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เราจะไม่คิดค่าบริการใดๆ ซึ่งคุณสามารถยกเลิกได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

มีบริการจัดหาไกด์หรือไม่?

ไม่มี เรายังไม่มีบริการนี้ เราเชื่อว่าการท่องเที่ยวในภาคเหนือของไทยนั้นไม่ได้ยาก และไม่จำเป็นต้องมีไกด์คอยนำทาง


สามารถขอใบเสนอราคา หรือใบเสร็จได้ไหม?

หากคุณทำการจองแล้ว คุณสามารถพบใบเสนอราคาบนเว็บไซต์ในส่วนของ การจองของฉัน ซึ่งเมื่อชำระเงินแล้วระบบจะเปลี่ยนเป็นใบเสร็จ คุณสามารถเปิดดูและดาวโหลดได้

มีข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการหรือไม่?

คุณสามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการต่างๆได้ที่นี่ .