เงือนไขและข้อกำหนด

GetVanGo เป็นบริการทีดำเนินการโดยบริษัท อินโทรปิกาจำกัด ซึ่งบริการการจองรถตู้พร้อมคนขับสำหรับการเดินทางในหนึ่งวันหรือหลายวัน GetVanGo ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดำเนินการเช่ารถตู้ โดยรถตู้ทั้งหมดบริการโดยผู้ประกอบการอิสระ

คุณสามารถใช้บริการด้วยการจองผ่านเว็บไซต์ GetVanGo เมื่อจองครั้งแรกคุณจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้โดยกรอกอีเมลและรหัสผ่าน หรือการลงชื่อเข้าใช้ด้วยเฟสบุค ซึ่งเราจะใช้ที่อยู่อีเมลในการสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ และอัพเดทสถานะการจองของคุณ เมื่อถึงขั้นตอนของการเสร็จสิ้นการจองคุณต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ใช้งานได้และถูกต้อง เราไม่ได้เก็บรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา ทั้งหมดของการทำธุรกรรมบัตรเครดิตจะถูกจัดการโดยบริษัทภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือ

หลังจากเราได้รับรายการจองของคุณแล้วเราจะแจ้งให้กับกลุ่มคนขับรถตู้ที่เป็นสมาชิกของเราทราบถึงความต้องการของคุณ เมื่อมีคนขับต้องการรับงานนั้น เราจะแจ้งสถานะการจองของคุณพร้อมทั้งรายละเอียดของคนขับรถให้ทราบผ่านทางอีเมล และผ่านทางเว็บไซต์คุณสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

บัตรของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินประมาณ 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลานัดพบผู้โดยสาร ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากข้อมูลบัตรที่คุณได้ให้ไว้ เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อคุณเพื่อหาช่องทางอื่นในการชำระเงิน บริการจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้รับการชำระเงินแล้วเท่านั้น

จำนวนที่จ่ายให้กับเราครอบคลุมการให้บริการของคนขับ 10 ชั่วโมงต่อวัน คุณจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินสำหรับ 1) ค่าน้ำมัน(ราคา ณ ปั้มปัจจุบัน) 2) ค่าเข้าชมสถานที่และค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางระหว่างการเดินทาง 3) ค่าที่พักและอาหารสำหรับคนขับรถตู้ 500 บาทต่อคืน สำหรับคืนใดๆก็ตามที่ห่างจากเมืองเริ่มต้นการให้บริการ นอกจากนี้อาจต้องจ่ายสำหรับการทำงานล่วงเวลาในอัตรา 150 บาทต่อชั่วโมง หากคนขับตกลง ทั้งหมดนี้จ่ายโดยตรงที่คนขับรถตู้

การยกเลิก: คุณสามารถยกเลิกการจองของคุณได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนถึงเวลาเรียกเก็บเงิน ซึ่งสามารถแจ้งยกเลิกผ่านทางเว็บไซต์ ในกรณีที่คุณยกเลิกการจองหลังจากที่เราได้เรียกเก็บเงินแล้วคุณจะไม่ได้รับการคืนเงินใดๆ

การคืนเงิน: เราจะคุ้มครองการคืนเงินในกรณีที่เมื่อคนขับรถรับงานแล้วแต่ไม่สามารถให้บริการได้ เราจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนเท่ากับมูลค่าของการบริการที่คุณไม่ได้รับ